502871560
Różnica między TIR-em a samochodem ciężarowym

Czy gdyby ktoś zadał nam pytanie, czym różni się samochód ciężarowy (lub popularniej “ciężarówka”) od TIR-a, to umielibyśmy odpowiedzieć? Najprawdopodobniej mielibyśmy z tym spory problem albo, co jeszcze bardziej prawdopodobne, odpowiedzielibyśmy bez zastanowienia, że to jedno i to samo. Co więcej, “Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych” PWN potwierdziłby naszą pewność. A jednak te pojęcia to nie synonimy, jak przyjęło się w języku potocznym, za to różnica między nimi jest bardzo znaczna. 

Czym charakteryzuje się TIR?

Różnica pomiędzy TIR-em a samochodem ciężarowym nie leży wcale w budowie czy gabarycie dwóch różnych pojazdów. TIR to karnet, którym oznakowane są samochody ciężarowe. 

Rozwinięcie skrótu TIR brzmi Transport International Routier, które w przełożeniu z języka francuskiego oznacza Międzynarodowy Transport Drogowy i odnosi się do Konwencji z 1975 roku o ułatwieniu transportu drogowego pomiędzy stronami tego porozumienia. Dokument podpisało 68 stron z różnych kontynentów, włączając w to całą Unię Europejską i obowiązuje w 58 krajach.

Najogólniej rzecz biorąc, Konwencja TIR ma upraszczać procedury na przejściach granicznych oraz w urzędach celnych. Oznacza to m.in., że podczas przekraczania różnych obszarów celnych w państwach objętych porozumieniem, nie są pobierane żadne dodatkowe zabezpieczenia czy należności celno-podatkowe. W takich przypadkach nie trzeba przygotowywać również dokumentacji celnej do kontroli (chyba że nastąpi podejrzenie popełnienia przestępstwa lub nadużycia). Samochody oznakowane tabliczką TIR są więc specjalnie przygotowane, aby nie narażać się na dodatkowe lustracje ładunku. 

Jeśli chodzi o wymagania formalne karnetu TIR wydawanego na podstawie Konwencji, to drukowane są one w Genewie na specjalnym papierze i z wieloma zabezpieczeniami, aby uniknąć fałszerstwa. Każdy z nich posiada przypisany sobie numer, znak wodny i kod kreskowy. Co również ważne, każdy karnet ma nieprzekraczalny okres ważności. W tym terminie należy zakończyć podróż i otworzyć karnet w docelowym urzędzie celnym. Jeżeli nie dotrzyma się wyznaczonych dat, dokument traci znaczenie i nie będzie można go wykorzystać. W praktyce oznacza to, że na jednej trasie odprawę celną dokonuje się dwa razy u nadawcy oraz odbiorcy ładunku (lub na granicy z państwem końcowym).  

Czym natomiast jest samochód ciężarowy?

Znając definicję TIR-a, łatwo jest nam teraz wskazać, czym będzie samochód ciężarowy. Najprościej mówiąc, jest to pojazd, którego konstrukcja pozwala na przewóz ładunków (lub ładunków i osób). Dzieli się je na trzy kategorie homologacyjne: N1, N2 i N3 w zależności od ciężkości samochodu, która może wynosić od 3,5 do 12 ton. 

Różnica w przypisanej kategorii pojawia się na poziomie dowodu rejestracyjnego. Jeżeli samochód przeznaczony jest głównie do przewozu osób (od 4 do 9 wraz z kierowcą), to w dowodzie będzie widniała kategoria M, czyli rodzaj samochodu osobowego (załącznik nr 2 Dyrektywy 2007/46/WE). Pomimo tego, korzystając z definicji zamieszczonej w ustawie “Prawo o ruchu drogowym”, nadal będzie uznawane za pojazd ciężarowy, ponieważ może przewozić również ładunek. 

Z kolei biorąc pod uwagę kwalifikacje kierowców, muszą oni posiadać prawo jazdy kategorii C (lub C1 w przypadku lżejszych pojazdów od 3,5 do 7,5 tony). Natomiast, jeżeli samochód posiada przyczepę lub naczepę, to dodatkowo prowadzący musi legitymować się prawem jazdy kategorii E.

TIR a ciężarówka na drogach międzynarodowych

Chociaż na naszych drogach większość samochodów ciężarowych posiada karnet TIR, to dobrze jest znać różnicę między tymi pojęciami i nie kultywować błędnego rozumienia, które już tak dobrze zakorzeniło się w naszym języku. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej lub zatrudnieniem się jako kierowca samochodu ciężarowego. 

Znajomość specyfiki karnetu TIR powinna być jasna dla każdej osoby zainteresowanej tematem transportu międzynarodowego, ponieważ nieświadomość w tym temacie może prowadzić do wielu problemów i komplikacji, szczególnie jeśli chodzi o różnego rodzaju opłaty celne i dodatkowe kontrole graniczne. Dzięki Konwencji dotyczącej Międzynarodowego Transportu Drogowego przestrzeganie prawa i zobowiązań jest ogromnie ułatwione. Dzisiaj ciężko byłoby nam sobie wyobrazić opóźnienia w dostawie ładunków, jakie byłyby spowodowane przymusem odbywania kontroli celnej przy okazji przekraczania każdej kolejnej granicy. W takim przypadku samochód ciężarowy, chociaż nie wiadomo jak pojemny, nie zdziałałby zbyt wiele w konfrontacji z biurokratycznymi wymogami niektórych państw. 

„Dywersyfikacja usług w GRUPAENERGY”

Cel projektu: wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Beneficjent: Albrychowicz Mariusz GRUPAENERGY, Lgota Wielka, ul. Radomszczańska nr 125, 97- 565 Lgota Wielka

COPYRIGHT © Softe.pl