502871560
Spedytor jako przewoźnik umowny

Spedytor jako przewoźnik umowny

Kogo możemy nazwać spedytorem? Spedycja to działalność, która obejmuje całość procesu przewozu towaru. Osoba w tej branży zajmuje się planowaniem i dopracowywaniem szczegółów czynności przewozowej. Odpowiednia logistyka transportu może dotyczyć zarówno produktów i towarów, jak i osób fizycznych. Dobry spedytor musi posiadać obszerną i fachową wiedzę w zakresie organizacji i planowania przewozów, a także znać prawo transportowe różnych krajów.

Obowiązki spedytora

Organizator przewozów musi dbać o następujące kwestie i detale:

  1. Dobra organizacja i szczególna dbałość o przebieganie przewozów.

  2. Odprawy celne.

  3. Obsługa przesyłek.

  4. Odpowiedni wybór środka transportu.

  5. Zabezpieczanie przesyłek w trakcie przewozu.

  6. Zawieranie umów.

Spedytor a kodeks cywilny

Z art. 794. Kodeksu Cywilnego wynika, że spedytor poprzez umowę, zobowiązuje się do wysyłania i odbioru przesyłki za specjalnym wynagrodzeniem. Pracownik na tym stanowisku musi podjąć czynności mające na celu zabezpieczenie praw osoby dającej zlecenie. Ponadto artykuł mówi, że spedytor ponosi pełną odpowiedzialność za swoich przewoźników i ewentualnych dalszych spedytorów.

Jakie są konsekwencje zostania przewoźnikiem umownym?

Współpraca spedytora z niesprawdzonymi bądź podejrzanymi firmami, potrafi być bardzo ryzykowna. Taka kolaboracja może przynieść wiele problemów. Spedytor odpowiada na zasadach ryzyka i domniemania winy za cały proces przewozu towarów i produktów. Jeśli firma, z którą współpracuje, okaże się być nieprawdziwa lub podszywa się pod inną istniejącą instytucję, za wszystko będzie odpowiadał właśnie spedytor. Dlatego, niezmiernie istotne jest dokładne i rzetelne sprawdzanie firm, zanim zdecydujemy się podjąć jakąkolwiek współpracę.

Wśród innych konsekwencji, jakie może ponieść spedytor jako przewoźnik umowny, możemy wymienić:

  • powstałe szkody, spedytor jako pierwszy otrzyma roszczenie o odszkodowanie. Co najważniejsze, a zarazem zaskakujące, spedytor będzie musiał opłacić je sam. Zakład ubezpieczeń nie pokryje kosztów takiego roszczenia,

  • nieodpowiednie wykonanie pracy — spedytor ponosi za to pełną odpowiedzialność.

Spedytor może spróbować powołać się na ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, jednak często są one nieskuteczne. W przypadku ograniczeń i wyłączeń wynikających z treści kodeksu cywilnego, taka opcja nie jest już możliwa. Polisa spedytora chroni go wyłącznie przed ryzyk spedycyjnych.

„Dywersyfikacja usług w GRUPAENERGY”

Cel projektu: wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19

Beneficjent: Albrychowicz Mariusz GRUPAENERGY, Lgota Wielka, ul. Radomszczańska nr 125, 97- 565 Lgota Wielka

COPYRIGHT © Softe.pl